Hoitv
Máy chủ Asus RS300-E9-PS4 Barebone (Server - Rack 1U)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG (Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/ 1x8GB RDIMM/ 1x3,5 SATA/ SAS/ Card Raid 530-8i PCIe/ 1x550W P/S)

Máy chủ Asus RS540-E8-RS36-ECP Barebone (Server - Rack 4U)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG (Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/ 1x8GB RDIMM/ 1x3,5 SATA/ SAS/ Card Raid 530-8i PCIe/ 1x550W P/S)

Máy chủ Asus TS300-E9-PS4 Barebone (Server - Tower)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG (Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/ 1x8GB RDIMM/ 1x3,5 SATA/ SAS/ Card Raid 530-8i PCIe/ 1x550W P/S)

Máy chủ Asus RS720-E8-RS24-ECP Barebone (Server - Rack 2U)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG (Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/ 1x8GB RDIMM/ 1x3,5 SATA/ SAS/ Card Raid 530-8i PCIe/ 1x550W P/S)

Máy chủ Asus TS100-E9-PI4 Barebone (Server - Tower)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG (Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz/ 1x8GB RDIMM/ 1x3,5 SATA/ SAS/ Card Raid 530-8i PCIe/ 1x550W P/S)

Gọi ngay: